Úrok 100%

2023

striebro

Záložne navštevujú všetky vekové a sociálne skupiny, no ako inštitúciu na získanie úveru ich využívajú najmä ľudia z nízkopríjmových skupín bez finančnej stability, pre ktorých sú často jedinou možnosťou ako si požičať peniaze.

Pre niekoho to znamená občasnú pôžičku na pokrytie neplánovaných výdavkov, pre iného nekonečný kolobeh požičiavania a splácania, pri ktorom neraz prídu o predmet zábezpeky predstavujúci nielen finančnú, ale aj emocionálnu hodnotu. Ide o úvery zaťažené vysokým úrokom, pričom ročná úroková sadzba môže dosiahnuť viac ako 100%.

Na výrobu boli použité strieborné reťaze zakúpené v záložniach.

Rozdielna hmotnosť, veľkosť a kvalita vyhotovenia jednotlivých šperkov v sérii a ich povrchová úprava zobrazuje úbytok finančnej stability a slobody na mesačnej báze v dôsledku vysokých úrokov. Každý kus je od predchádzajúceho zmenšený o gramáž striebra, ktorá reprezentuje úrok za obdobie jedného mesiaca.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.